Projekt je financovaný z Programu rozvoje venkova, osa IVLeader, opatření 2.1. Národní spolupráce.

Projekt je zaměřen na vytvoření dvou regionálních center setkávání, využívaných v oblasti kulturní, společenské, vzdělávací i volnočasové.

Akce je v současné době realizována a její ukončení se předpokládá na konci roku 2014. Podíl MAS Kraj živých vod, z.s. činí 1.000.000,- Kč.

Centra budou umístěna ve dvou sousedních obcích, přičemž každá náleží do jedné ze spolupracujících MAS. Budova "U Haranta" na náměstí v Bezdružicích (KMAS) bude nabízet zázemí pro pořádání výstav,kulturních vystoupení, středně velkých seminářů i jednání neziskových organizací a zahrnuje také prostory pro vybudování informačního centra, knihovny, prodejny regionálních produktů i kanceláří místních neziskových organizací.

Budova "U Kašpara" ve Vidžíně (místní část města Úterý, PMAS) poskytuje prostory spíš pro menší semináře, kurzy a besedy. Programová nabídka i samotný provoz obou center bude úzce provázaný a vzájemně se doplňující.

Projekt "Regionální centra setkávání u Haranta a Kašpara" vychází z dlouhodobé potřeby vytvořit v severozápadní části Plzeňského kraje vhodný prostor, kde by se mohly soustředit komunitní aktivity z celého širšího regionu.

Obě spolupracující MAS, jak MAS Český Západ - Místní partnerství, působící na Konstantinolázeňsku, Stříbrsku, Plánsku a Hracholuskách, tak sousední MAS Kraj živých vod, z.s., působící na Tepelsku a nově také na Úněšovsku, se snaží na svém území nalézt zázemí nejen pro svou běžnou činnost, ale také pro jimi pořádané či spolupořádané kulturní, společenské i vzdělávací akce.

MAS Kraj živých vod, z.s. se rozhodla pro koupi menšího objektu bývalého hostince a krámu ve Vidžíně (místní část města Úterý). Místo je hojně navštěvováno skupinovými rekreačními pobyty (např. školy v přírodě, různá soustředění apod.), zároveň je přímo uprostřed území MAS a je zde tudíž potenciál klientely z regionu i mimo něj.

Oba objekty jsou delší dobu nevyužívané a jejich technický stav je v mnoha ohledech nevyhovující. V obou případech je tedy nutné provést některé základní opravy, rekonstrukční práce a další stavební úpravy. Poté bude nutné objekty vybavit potřebným mobiliářem.

Vzhledem k rozsahu byly plánované stavební práce rozděleny do několika etap. U domu čp. 50 ve Vidžíně je v první etapě plánována kompletní rekonstrukce části přízemí a opěrné zdi za budovou,v druhé etapě pak rekonstrukce bývalé kuchyně a poté ve třetí etapě oprava vnější fasády, oprava střechy a rekonstrukce druhého podkrovního patra.

Cílem projektu je vybudovat dvě vzájemně funkčně a programově provázaná regionální centra setkávání, která budou sloužit oběma sousedním MAS a subjektům z jejich území.

Součástí projektu je pilotní cyklus akcí pro veřejnost, které probíhají od dubna 2014 a pozvánky na ně najdete v sekci aktuálně v článku „Pozvánka“.


regionalni centra 1

regionalni centra 2

regionalni centra 3

regionalni centra 4

regionalni centra 5

regionalni centra 6
0
0
0
s2sdefault