Den živých vod je tradičně vyhlášován na 28. října.

Den živých vod se v roce 2019 konal v obci Krsy, kde byl panem starostou a předsedou MAS Kraj živých vod Janem Oroszem připraven opravdu pestrý program. Ve spolupráci s místním Environmentálním centrem byla připravena prohlídka objektu, krátký turistický výlet na Polínský vrch a procházka okolím obce s ukázkou nové výsadby stromořadí, komentovanou prohlídkou kostela a dalších pamětihodností obce. Zázemí v environmentálním centru bylo velmi inspirativní a příjemné, venkovní stan s občerstvením byl přímo dokonalý...

2019
2019 1
2019
2019 2

XIII. ročník Dne živých vod připadl – jak je zvykem – na sváteční den 28. října 2018 a návštěvníci měli možnost navštívit přírodně zajímavá a hodnotná místa na území MAS Kraj živých vod. V obci Prameny byla představena nově opravená Barochova studánka, následovala zastávka u Národní přírodní památky Křížky s odborným komentářem a den byl ukončen v Bečovské botanické zahradě, která letos oslavila 100. výročí svého založení.

2018
2018 1
2018
2018 2

V rámci dne Dne živých vod v roce 2017 proběhly dvě hlavní akce – exkurze v bývalém hlubinném kaolinovém dole v Nevřeni, jehož zpřístupnění pro veřejnost se teprve připravuje, a návštěva nové spalovny odpadů v Chotíkově nedaleko Plzně.

2017
2017 1
20172017 2

V roce 2015 se jubilejní X. ročník Dne živých vod uskutečnil v Bečově nad Teplou. Výjimečně se tedy tento den nezaměřoval na minerální vody, ale na připomenutí pamětihodností a zajímavostí kulturních i přírodních tohoto významného města regionu.

2015
DZV 2015 1
2015DZV 2015 3
DZV 2015 2

V roce 2014 se Den Živých vod konal poněkud netradičně v zaniklé vesnici Umíř nedaleko obce Krsy. Zde bylo obnoveno několik původních studní, zrekonstruována kaplička a vybudováno dřevěné bivakovací místo. Dne Živých vod se zúčastnilo přibližně 250 lidí a kromě komentované prohlídky místa si mohli poslechnout vyprávění zástupců Hvězdárny a planetária v Plzni a Západočeské pobočky ČAS o Manětínské oblasti tmavé oblohy, kterou neruší světelné znečištění. Kulturní program se po poledni přesunul z Úmíře do Číhané u Úněšova, kde bylo připravené občerstvení, prezentace činnosti MAS a také vyhodnocení tradičního vědomostního kvízu.

2014
dzv_1.JPG
2014
dzv_2.JPG

Jestliže před sedmi lety se tradiční akce pořádané MAS Kraj živých vod, z.s. zúčastnila necelá dvoustovka lidí, v roce 2013, kdy jsme se do oblasti bohaté na přírodní minerálky vrátili, měli jsme s sebou již zhruba 250 spoluputovníků. Den živých vod 2013 startoval v Teplé a cílem bylo připomenutí míst, která před časem byla nedostupná a sotva patrná. Dnes, po usilovné práci jsou již čtyři kyselky kolem města Teplá obnovené a pohodlně přístupné. Akce konaná tradičně o svátku 28. října letos zavedla účastníky ke Křepkovické a Služetínské kyselce, k prameni Oriona a ke kyselce u Podhorního mlýna, která byla v roce 2013 obnovena. Den živých vod v Teplé byl v podstatě bilančním ročníkem, který ukázal, že zájem o přírodní dědictví regionu roste.

2013
dzv_3.JPG
2013
dzv_4.JPG

V Ovesných Kladrubech probíhal Den živých vod v roce 2012 a návštěvníci mohli navštívit upravené Milhostovské mofety. Pod Ovesnými Kladruby v údolí Jilmového potoka se nachází unikátní skupina sirouhličitých plynných výronů – mofet. Ty tvoří misky různé hloubky, ze kterých uniká plyn a prozrazují se svým zápachem v širokém okolí. Některé mofety jsou částečně zaplněné vodou, některé jsou vyschlé a jejich dno je nažloutlé od vysrážených sirných sloučenin. Během úprav byla vyznačena turistická stezka z Ovesných Kladrub, umístěné odpočívadlo a informační panel. Na této obnově spolupracovala nejen obec, ale i Správa CHKO Slavkovský les. Ani předčasná sněhová nadílka nepřekvapila účastníky akce, které v hospodě čekalo tradiční občerstvení a pozvánka na další ročník do Teplé.

2012
dzv_5.JPG
2012
dzv_6.JPG

V roce 2011 byl Den živých vod netradiční, protože byly upravovány studánky v okolí Bečova, které nejsou kyselkami, ale o to větší byl zájem o tradiční říjnovou akci, při níž proběhla také návštěva upravované botanické zahrady a byly vysazeny ovocné stromy na vyhlídce nad Bečovem. Putování městem k pěti pramenům se zúčastnilo na dvě stovky návštěvníků, které na závěr čekal tradiční znalostní kvíz o ceny a předání štafety do Ovesných Kladrub.

2011
dzv_7.JPG
2011
dzv_8.JPG

V roce 2010 proběhlo v rámci Dne živých vod slavnostní otevření upraveného pramene minerálního pramene v Nové Vsi. Neudorfer Sauerbrunn - pramen, který byl stáčen od počátku 20. století v ročních objemech až půl milionu lahví, je obchodně již zcela neznámý od poválečných let. Slabě zemitá kyselka se stáčela do lahví tehdy zavedeného standardního objemu 0,33 l přímo u pramene bez technologických úprav. Pro vynikající trvanlivost a chuť byla exportním artiklem. Dnes je předmětem zájmu firmy Mattoni, v okolí jsou umístěny jímací vrty, na kterých stojí budky charakterizující proměnu využívání krajiny a jejích přírodních darů minerálních vod. Z vrtů je směs ze zdrojnic Novoveské a Grünské kyselky vedena potrubím do stáčírny u Mnichova, kde má po průmyslové úpravě obchodní název Magnesia.

2010
dzv_9.JPG
2010
dzv_10.JPG

V roce 2009 byl zpřístupněn Železitý pramen v Bochově. Tento pramen byl stejně jako mnoho dalších celá desetiletí nepřístupný a pouze pečlivým pátráním v archivech a na dobových fotografiích bylo určeno místo, kde se nachází. Bohužel ani po vyčištění a úpravě není možné ho pít a zůstává pouze příjemným turistickým cílem v okolí města Bochova, třeba při výpravě na zříceninu hradu Hartenštejn. V roce 2009 bylo za přispění města upraveno okolí, vystavěn altán a instalována informační tabule a pomyslná štafeta byla předána do Nové Vsi.

2009
dzv_11.JPG
2009
dzv_12.JPG

V roce 2008 byl upraven Horní Otročínský pramen a stejně jako rok předtím byl vystavěn altán a upravena přístupová cesta. V případě Otročína byli do projektu zapojeni i místní občané při slavnostním otevření 28. října 2008 byla vysázena alej ovocných stromů a obnovena původní cesta k pramenu. I tentokrát bylo natočeno pokračování z celé akce, kterou slovem doprovodil místní regionalista pan Ludvík Poláček a tento film se promítal při dalším setkání občanů našeho regionu v Bochově.

2008
dzv_13.JPG
2008
dzv_14.JPG

V Mnichově byl v roce 2007 upraven Siardův pramen, spojený s legendární postavou poutníka Siarda, který v lesích mezi Sítinami a Mnichověm žil a léčil pocestné právě s pomocí minerálního pramene. Současně s obnovou tohoto pramene proběhlo i vyznačení naučné stezky, vedoucí z obce Mnichov, kolem bývalé Siardovy kaple, k pramenu a dále po bývalé císařské cestě směrem na Sítiny a zpět do Mnichova. Stejně jako v roce předešlém i tady se konalo odpolední posezení, vyhlášení vítězů kvízu a promítnutí filmu Kraj živých vod - prameny z roku 2006. A stejně jako rok před tím i zde bylo přislíbeno pokračování.

2007
dzv_15.JPG
2007
dzv_16.JPG

Den živých vod byl poprvé slaven v roce 2006, kdy bylo veřejnosti představeno několikaměsíční hledání a pátrání v archívech i v terénu. Z náměstí v Teplé tehdy vyjelo za minerálními prameny téměř dvě stě obyvatel nejen z města Teplá, ale i blízkého či vzdálenějšího okolí. Při své okružní cestě navštívili Křepkovický i Zahrádecký minerální pramen a Reitenbergerův pramen u Úterý. Cílem cesty se stal klášter premonstrátů v Teplé, kde byl veřejnosti představen dokumentární film Kraj živých vod. Celý tento den byl dokumentován a na prezentaci našeho regionu v klášteře bylo přislíbeno pokračování filmu.

2006
dzv_17.JPG
2006
dzv_18.JPG
0
0
0
s2sdefault