Město Bečov nad Teplou leží v údolí říčky Teplé na křižovatce dávných obchodních cest. Význam osady byl dán nejen její polohou, ale i nerostným bohatstvím – těžil se zde cín, stříbro a jiné kovy. Pod Bečov spadají ještě obce Krásný Jez a Vodná.

Počátky Bečova nad Teplou sahají do 13. století a souvisejí s důležitou zemskou komunikací z Čech do Německa. K její ochraně byl na skalní ostrožně nad Teplou ve 13. století založen opevněný objekt se strážní a celní funkcí – dnešní hrad.

V 17. a 18. století byla většina sídelních lokalit v Bečově a okolí přestavěna v barokním duchu, což se dotklo hlavně zdejšího hradu a kostela Sv. Jiří.

19. století znamenalo pro Bečov rozvoj silniční a železniční dopravy. Lidé na venkově se živili převážně chovem dobytka. Mnoho pracovních příležitostí skýtaly také rozsáhlé lesy. V roce 1901 byla dokončení železnice z Krásného Jezu do Lokte, což vedlo ke zlepšení dopravy.

V roce 1974 byla zřízena Chráněná krajinná oblast Slavkovský les, zahrnující do svého území celý region Bečovska.

Současný Bečov, kterému byl v roce 1998 navrácen historický statut města, usiluje o zvýšení turistického ruchu. Za tímto účelem se postupně opravuje historické jádro městečka, jehož chloubou je barokní zámek, zpřístupněný roku 1996. Hlavním lákadlem pro turisty je vzácný relikviář Sv. Maura ze 13.století, který je zde k vidění od května 2002.

Hrad – jeho nejstarší gotickou část postavili Rýzmburkové v první půli 14.století. Klenotem této části je hradní kaple Navštívení Panny Marie. Unikátní jsou původní nástěnné malby. V rámci úprav hradu počátkem 16.století byl k jeho gotické části přistavěn renesanční zámek, tzv. Pluhovský palác.

Zámek – byl vystavěn v letech 1750-1753. Dominantou zámku je osmiboká nárožní věž. V ní byly umístěny reprezentační sály, knihovna a kaple.


becov1

becov2

Kostel sv. Jiří – původní středověký kostel byl v 15.století postaven na místě prvního bečovského hradu. V roce 1621 kostel vyhořel a byl obnoven. Interiér kostela je vyzdoben v duchu rokoka. Na prostranství před kostelem stojí jednoduchá kamenná kašna z první poloviny 19.století.

Krásný Jez

První počátky této vesničky ležící cca 5 km od Bečova můžeme datovat asi od roku 1490. Jako většina obcí Bečovska byl i Krásný Jez založen při rudných dolech. Jsou zde zachovány hlušinové haldy a odvaly.
V roce 2010 zde byla provedena úprava návesních prostor a byl doplněn mobilář pro obyvatele a návštěvníky v rámci projektu Obnova obcí v pohraničí.

Vodná

Obec založená v 16.století při panských mlýnech na Teplé. Působila zde mlynářský rodina Schlee. V obci je pomník padlým v 1. Světové válce a při železniční trati stojí boží muka z roku 1834.

Také ve Vodné proběhla v roce 2010 úprava návesních prostor a také úprava okolí pomníku z pojektu Obnova obcí v pohraničí.


becov3

více o projektu Obnova obcí v pohraničí najdete na www.obcevpohranici.cz

0
0
0
s2sdefault