Menu
MAS KRAJ ŽIVÝCH VOD, z.s.
Kraj živých vodmístní akční skupina

IROP 2

CLLD IROP MAS Kraj živých vod 2021 – 2027

 

Směrnice IROP_MAS KŽV

Harmonogram výzev IROP

Programový rámec IROP MAS KŽV 

 

V rámci CLLD v programovém období 2021 – 2027 je opět součástí aktivit MAS Kraj živých vod programový rámec IROP. Témata relevantní pro naši MAS v CLLD jsou: veřejná prostranství, vzdělávání, kulturní památky, cestovní ruch. Jedná se o investiční projekty zaměřené na infrastrukturu a pořízení vybavení. Dvě opatření bude možné realizovat v obcích na území Plzeňského kraje a čtyři opatření v obcích na území Karlovarského kraje. Každý kraj bude mít samostatnou výzvu.

Odkaz Programový rámec IROP MAS KŽV 

Alokace MAS Kraj živých vod pro programové období 2021 – 2027 je 39 mil. Kč, přičemž 30 % z této částky nebude k dispozici do výzev, ale musí být použito jako rezerva pro pokrytí kurzovních rozdílů a jako bonus za dobré čerpání (a to nejen naší MAS, ale i ostatních). Přiděleno tedy máme nyní 27 mil. Kč v dotaci. Dotace je v CLLD vždy 95 %.

Rozdělení alokace mezi opatření bylo schváleno usnesením Výboru partnerství MAS Kraj živých vod dne 7.11.2022, detaily výzev byly projednány a schváleny na Výboru partnerství MAS Kraj živých vod dne 29.3.2023.

Výzvy MAS mohou být vyhlášeny až na základě nadřazených výzev, vyhlášených řídícím orgánem.

Harmonogram výzev IROP – nadřazené výzvy

Parametry plánovaných výzev v Programovém rámci IROP CLLD MAS Kraj živých vod:

1. IROP – veřejná prostranství

 • Název opatření v SCLLD: 1.2 Obnova a budování veřejných prostranství a infrastruktury obcí
  • minimální celkové způsobilé výdaje projektu 500 000 Kč
  • maximální celkové způsobilé výdaje projektu 2 000 000 Kč
  • alokace výzvy MAS pro Karlovarský kraj: 5 600 000 Kč
  • alokace výzvy MAS pro Plzeňský kraj: 2 400 000 Kč
  • nadřazená výzva:  73. výzva IROP - Veřejná prostranství - SC 5.1 (CLLD)
  • termín vyhlášení výzev MAS: 25.1. 2024

2. IROP – vzdělávání

 • Název opatření v SCLLD: 1.3 Investice do vzdělávání a zázemí pro volnočasové aktivity
  • minimální celkové způsobilé výdaje projektu 400 000 Kč
  • maximální celkové způsobilé výdaje projektu 5 000 000 Kč
  • alokace výzvy MAS pro Karlovarský kraj: 8 000 000 Kč
  • nadřazená výzva (tam jsou pravidla): 48. výzva IROP – Vzdělávání – SC 5.1 (CLLD)
  • termín vyhlášení výzvy MAS: 10. 4. 2023

3. IROP – kultura

 • Název opatření v SCLLD: 3.1 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví
 • Aktivita kulturní památky
  • minimální celkové způsobilé výdaje projektu 350 000 Kč
  • maximální celkové způsobilé výdaje projektu 2 000 000 Kč
  • alokace výzvy MAS pro Karlovarský kraj: 7 993 500 Kč
  • alokace výzvy MAS pro Plzeňský kraj: 2 006 500 Kč
  • nadřazená výzva :  70. výzva IROP - kultura - SC 5.1 (CLLD)
  • termín vyhlášení výzev MAS:  2.10. 2023

4. IROP – cestovní ruch

 • Název opatření v SCLLD: 2.2 Veřejná infrastruktura pro CR
  • minimální celkové způsobilé výdaje projektu 400 000 Kč
  • maximální celkové způsobilé výdaje projektu 2 588 445 Kč
  • alokace výzvy MAS pro Karlovarský kraj: 2 588 445 Kč
  • nadřazená výzva: 86. výzva IROP - cestovní ruch - SC 5.1 (CLLD)
  • termín vyhlášení výzvy MAS: 25.1. 2024

Informace o postupu hodnocení a kritériích věcného hodnocení a kritériích závěrečného ověření způsobilosti:

Žadatelé odevzdávají na MAS pouze projektový záměr. Výzvy MAS budou vyhlášeny pro příjem projektových záměrů po dobu 6 týdnů. Vzor projektového záměru je zveřejněn s výzvou MAS.

Pracovníci kanceláře MAS provedou administrativní kontrolu záměrů. Projektový záměr je ve věcném hodnocení posuzování Výběrovou komisí MAS Kraj živých vod dle kritérií věcného hodnocení. Přesné znění kritérií věcného hodnocení bude zveřejňováno spolu s výzvou.

Následuje výběr projektových záměrů Výběrovou komisí. Vybrány budou projekty, které se vejdou do alokace výzvy. Vybrané záměry obdrží souhlasné stanovisko o souladu záměru se SCLLD MAS Kraj živých vod. Stanovisko bude vydáno na dobu 40 pracovních dní. Do té doby musí žadatel podat plnou žádost.

Následně žadatelé vypracují plnou žádost v monitorovacím systému MS21+. Pracovníci kanceláře MAS zkontrolují soulad žádosti s předloženým záměrem. Pro finalizaci a odevzdání žádosti o podporu je nutné spolupodepsání žádosti pověřeným pracovníkem kanceláře MAS. Žádosti o podporu budou hodnoceny Centrem pro regionální rozvoj (CRR) dle kritérií závěrečného ověření způsobilosti:

Kontrolní listy pro výzvy MAS Kraj živých vod:

Odkaz Kontrolní list administrativní kontroly MAS KŽV

Kde hledat další informace:

Mnoho užitečných informací je na webu ŘO IROP. Budou zde zveřejněny nadřazené výzvy, jsou zde zveřejněny výzvy tzv. velkého IROP (můžete si prostudovat jejich pravidla, abyste měli představu, protože pravidla výzev MAS se o moc lišit nebudou), jsou zde obecná pravidla a aktuality.

Odkaz na web ŘO IROP: https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027

Dalším užitečným zdrojem informací je web Centra pro regionální rozvoj (CRR): https://www.crr.cz/

Na webu CRR je potřeba zdůraznit zveřejnění kontrolních listů pro hodnocení projektů (kontrolní listy sem přidávají postupně po zveřejnění výzvy, v případě MAS jde o to, že CRR bude provádět závěrečnou kontrolu po hodnocení záměru ze strany MAS): https://www.crr.cz/irop/projekt-a-kontrola/kontrolni-listy/

Dotazy k přípravy projektů lze posílat na CRR pomocí konzultačního servisu: https://www.crr.cz/irop/konzultacni-servis-irop/

 

Kancelář: Masarykovo nám. 143, 364 61 Teplá

Kamila Prchalová – koordinátor projektů IROP 
Telefon: +420 602 414 884
E-mail: kamila.prchalova@krajzivychvod.cz

Výzvy 2021-2027

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4
1
5 6 7
8 9
1
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Počasí

dnes, pátek 12. 4. 2024
zataženo 17 °C 4 °C
sobota 13. 4. zataženo 19/8 °C
neděle 14. 4. slabý déšť 17/9 °C
pondělí 15. 4. slabý déšť 12/7 °C

Partneři

Publicita