Menu
MAS KRAJ ŽIVÝCH VOD, z.s.
Kraj živých vodmístní akční skupina

IROP 2

CLLD IROP MAS Kraj živých vod 2021 – 2027

V rámci CLLD v programovém období 2021 – 2027 je opět součástí aktivit MAS Kraj živých vod programový rámec IROP. Témata relevantní pro naši MAS v CLLD jsou: veřejná prostranství, vzdělávání, kulturní památky, cestovní ruch. Jedná se o investiční projekty zaměřené na infrastrukturu a pořízení vybavení. Dvě opatření bude možné realizovat v obcích na území Plzeňského kraje a čtyři opatření v obcích na území Karlovarského kraje. Každý kraj bude mít samostatnou výzvu.

Odkaz Programový rámec IROP MAS KŽV (391.24 kB)

Alokace MAS Kraj živých vod pro programové období 2021 – 2027 je 39 mil. Kč, přičemž 30 % z této částky nebude k dispozici do výzev, ale musí být použito jako rezerva pro pokrytí kurzovních rozdílů a jako bonus za dobré čerpání (a to nejen naší MAS, ale i ostatních). Přiděleno tedy máme nyní 27 mil. Kč v dotaci. Dotace je v CLLD vždy 95 %.

Rozdělení alokace mezi opatření bylo schváleno usnesením Výboru partnerství MAS Kraj živých vod dne 7.11.2022, detaily výzev byly projednány a schváleny na Výboru partnerství MAS Kraj živých vod dne 29.3.2023.

Výzvy MAS mohou být vyhlášeny až na základě nadřazených výzev, vyhlášených řídícím orgánem.

Harmonogram výzev IROP – nadřazené výzvy

Parametry plánovaných výzev v Programovém rámci IROP CLLD MAS Kraj živých vod:

1. IROP – veřejná prostranství

 • Název opatření v SCLLD: 1.2 Obnova a budování veřejných prostranství a infrastruktury obcí
  • minimální celkové způsobilé výdaje projektu 400 000 Kč
  • maximální celkové způsobilé výdaje projektu 2 400 000 Kč
  • alokace výzvy MAS pro Karlovarský kraj: 5 600 000 Kč
  • alokace výzvy MAS pro Plzeňský kraj: 2 400 000 Kč
  • nadřazená výzva (tam budou pravidla): má být vyhlášena v průběhu roku 2023
  • odhad termínu vyhlášení výzvy MAS: začátek roku 2024

2. IROP – vzdělávání

 • Název opatření v SCLLD: 1.3 Investice do vzdělávání a zázemí pro volnočasové aktivity
  • minimální celkové způsobilé výdaje projektu 400 000 Kč
  • maximální celkové způsobilé výdaje projektu 5 000 000 Kč
  • alokace výzvy MAS pro Karlovarský kraj: 8 000 000 Kč
  • nadřazená výzva (tam jsou pravidla): 48. výzva IROP – vzdělávání – SC 5.1 (CLLD)
  • výzva MAS bude vyhlášena 10. 4. 2023

3. IROP – kultura

 • Název opatření v SCLLD: 3.1 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví
 • Aktivita kulturní památky
  • minimální celkové způsobilé výdaje projektu 400 000 Kč
  • maximální celkové způsobilé výdaje projektu 2 000 000 Kč
  • alokace výzvy MAS pro Karlovarský kraj: 7 993 500 Kč
  • alokace výzvy MAS pro Plzeňský kraj: 2 006 500 Kč
  • nadřazená výzva (tam budou pravidla): má být vyhlášena v průběhu roku 2023
  • odhad termínu vyhlášení výzvy MAS: 2. pololetí roku 2023

4. IROP – cestovní ruch

 • Název opatření v SCLLD: 2.2 Veřejná infrastruktura pro CR
  • minimální celkové způsobilé výdaje projektu 400 000 Kč
  • maximální celkové způsobilé výdaje projektu 2 588 445 Kč
  • alokace výzvy MAS pro Karlovarský kraj: 2 588 445 Kč
  • nadřazená výzva (tam budou pravidla): má být vyhlášena v průběhu roku 2023
  • odhad termínu vyhlášení výzvy MAS: začátek roku 2024

Realizace programového rámce IROP: Transparentnost hodnocení a výběru projektů,zamezení střetu zájmů je popsána ve SMĚRNICI

Směrnice IROP_MAS KŽV (1.14 MB)

 

Informace o postupu hodnocení a kritériích věcného hodnocení a kritériích závěrečného ověření způsobilosti:

Žadatelé odevzdávají na MAS pouze projektový záměr. Výzvy MAS budou vyhlášeny pro příjem projektových záměrů po dobu 6 týdnů. Vzor projektového záměru je zveřejněn s výzvou MAS.

Pracovníci kanceláře MAS provedou administrativní kontrolu záměrů. Projektový záměr je ve věcném hodnocení posuzování Výběrovou komisí MAS Kraj živých vod dle kritérií věcného hodnocení. Přesné znění kritérií věcného hodnocení bude zveřejňováno spolu s výzvou.

Následuje výběr projektových záměrů Výběrovou komisí. Vybrány budou projekty, které se vejdou do alokace výzvy. Vybrané záměry obdrží souhlasné stanovisko o souladu záměru se SCLLD MAS Kraj živých vod. Stanovisko bude vydáno na dobu 60 kalendářních dní. Do té doby musí žadatel podat plnou žádost.

Následně žadatelé vypracují plnou žádost v monitorovacím systému MS21+. Pracovníci kanceláře MAS zkontrolují soulad žádosti s předloženým záměrem. Pro finalizaci a odevzdání žádosti o podporu je nutné spolupodepsání žádosti pověřeným pracovníkem kanceláře MAS. Žádosti o podporu budou hodnoceny Centrem pro regionální rozvoj (CRR) dle kritérií závěrečného ověření způsobilosti:

Kontrolní listy pro výzvy MAS Kraj živých vod:

Odkaz Kontrolní list administrativní kontroly MAS KŽV

Kde hledat další informace:

Mnoho užitečných informací je na webu ŘO IROP. Budou zde zveřejněny nadřazené výzvy, jsou zde zveřejněny výzvy tzv. velkého IROP (můžete si prostudovat jejich pravidla, abyste měli představu, protože pravidla výzev MAS se o moc lišit nebudou), jsou zde obecná pravidla a aktuality.

Odkaz na web ŘO IROP: https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027

Dalším užitečným zdrojem informací je web Centra pro regionální rozvoj (CRR): https://www.crr.cz/

Na webu CRR je potřeba zdůraznit zveřejnění kontrolních listů pro hodnocení projektů (kontrolní listy sem přidávají postupně po zveřejnění výzvy, v případě MAS jde o to, že CRR bude provádět závěrečnou kontrolu po hodnocení záměru ze strany MAS): https://www.crr.cz/irop/projekt-a-kontrola/kontrolni-listy/

Dotazy k přípravy projektů lze posílat na CRR pomocí konzultačního servisu: https://www.crr.cz/irop/konzultacni-servis-irop/

Výzvy 2021-2027

Počasí

dnes, sobota 3. 6. 2023
jasno 16 °C 5 °C
neděle 4. 6. jasno 19/4 °C
pondělí 5. 6. skoro jasno 19/7 °C
úterý 6. 6. slabý déšť 17/9 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Partneři

Publicita