Menu
MAS KRAJ ŽIVÝCH VOD, z.s.
Kraj živých vodmístní akční skupina

OPZ+

Projekt MAS Kraj živých vod OPZ+ /2023-2025/

Operační program Zaměstnanost plus (dále jen „OPZ+“) schválil dne 9. 2. 2023 realizaci projektu Soused Živoda 

registrační číslo CZ.03.02.01/00/22_008/0000059

Cílem je podpora a řešení problémů osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením, osob sociálně slabších a znevýhodněných, které žijí v prostředí venkova. Jde o podporu konkrétních cílových skupin, a to zejména rodin s dětmi, seniorů, pečujících osob, osob s nízkou mírou kvalifikace a osob obtížně (hůře) uplatnitelných na trhu práce. Podpůrné intervence směřují zejména do oblasti sociálního začleňování, zaměstnanosti a posilování rodinných vazeb. Jsou realizovány v přirozeném prostředí těchto osob, tj. tam, kde na venkově žijí či pracují. Jsou využívány přístupy a nástroje specifické pro venkovské prostředí s důrazem na aktivní zapojování a participaci členů místních komunit, posilování a rozvoj místních zdrojů a řešení problémů specifických pro venkov. Projekty by měly primárně přispět ke zlepšení životní situace osob s ohledem na jejich potřeby, ke zvýšení jejich pracovních příležitostí a dostupnosti služeb v přirozeném prostředí. Veškeré intervence jsou vedeny záměrem posílit soběstačnost venkova a zapojit místní aktéry do pomoci osobám sociálně či zdravotně znevýhodněným a zvýšit tak jejich šance na plnohodnotnější uplatnění a začlenění v místě, kde žijí. Prostřednictvím CLLD tak přispíváme ke zlepšování kvality života ve venkovském prostoru a vyrovnáváme nerovnosti mezi venkovem a městy.

Soused ŽIVODA

Aktivita navazuje na témata vlastního grantového programu, kterými jsou větší zapojení dětí a mládeže do života v obcích, aktivizace komunit a spolupráce na venkově. Na sedmi místech na území MAS vznikne (komunitní) centrum Soused ŽIVODA, které bude v různé míře aktivizovat jednotlivé CS. Pro realizaci této aktivity bude zaměstnáno MAS cca 15 komunitních pracovníků (částečné úvazky, DPP) pro aktivizaci veřejnosti a poradenství v 7 mikroregionech. Aktivity ve všech centrech budou obdobné, zaměřené na potřebu dané komunity a možnosti dané obce. Obecně se aktivita ponese v duchu aktivizace celé škály CS.

Komunitní tábory Kraj živých vod

Letní příměstské tábory pro děti z regionu organizuje MAS Kraj živých vod již od roku 2018. Proběhlo 48 týdenních turnusů v šesti obcích na území MAS. Bohaté zkušenosti, vynikající lektoři a neutuchající zájem rodičů o tuto aktivitu zajišťují bezproblémové naplánování komunitních dětských táborů v letech 2023-2025. Proběhnou v šesti zajímavých místech (Botanická zahrada, klášter premonstrátů, kaolinové centrum, hipocentrum), kde je naplánovaný vždy jeden týdenní turnus ročně s kapacitou 25 míst. Tábory budou mít tři různá témata (výtvarný, sportovní a přírodovědný), která jsou opět propojena linkou regionální identity, poznávání památek a přírody CHKO Slavkovský les a historie pohraničí.

Regionální identita

Tuto aktivitu bude mít na starosti především koordinátor, který zároveň zajišťuje součinnost všech projektových aktivit, komunikaci s lokálními komunitními pracovníky a prezentaci projektu směrem k veřejnosti.

Povinná publicita 

Projekt OPZ+ Soused živoda registrační číslo CZ.03.02.01/00/22_008/0000059 (402.93 kB)

Výzvy 2021-2027

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Počasí

dnes, sobota 20. 7. 2024
déšť 25 °C 16 °C
neděle 21. 7. slabý déšť 27/16 °C
pondělí 22. 7. slabý déšť 22/15 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 19/12 °C

Partneři

Publicita