LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V CENTRU CAOLINUKAOLIŇÁČEK

1. turnus 8. – 12. 7. 2019

Počet dětí: 16

Program tábora:

8. 7. 2019

První den tábora se nesl v duchu seznamování, her a honby za pokladem. Děti byly rozděleny do dvou skupin a po naučné stezce POD ZEMÍ od Centra k bývalému hlubinnému dolu v Nevřeni hledali různé indicie k vyluštění kódu na zámku k truhle, kde byl ukrytý poklad – každé dítě dostalo tričko s logem LPT MAS Kraj živých vod a placku s logem Centra Caolinum Nevřeň. Děti si oblíbily připravené deskové, logické hry a sportovní náčiní – vedl především fotbal a lukostřelba.

9. 7. 2019

Druhý den byl pro děti připravený program s ukázkou dravců. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací o dravých ptácích, viděly, jak probíhá výcvik, jak který pták loví apod. Po obědě si děti vytvářely vlastní deníčky, do kterých si poznamenávaly zážitky z tábora. Odpoledne děti závodily v družstvech – hod míčem, lukostřelba, střelení gólu, opičí dráha apod.

10. 7. 2019

Třetí den byl na programu celodenní výlet do Bečovské botanické zahrady, kde pro nás byl spřáteleným příměstským táborem připraven báječný program – děti nás seznámily se zahradou a měly pro nás připravené i mezi táborové klání – lukostřelba, střelba na koš, přehazovaná, štafeta a samozřejmě fotbal. Ten děti bavil nejvíce. Děti soutěžily, fandily, a především se velmi dobře bavily.

11. 7. 2019

Během čtvrtého dne nás v Centru Caolinu navštívily děti z příměstského tábora v Bečově. Všechny děti se již z předešlého dne znaly, tak se hned pokračovalo v mezitáborovém klání – opět fotbal. Kluci hráli jako o život a holky si vyrobily transparenty a třásně na fandění. Na konci turnaje si fotbal zahrály i holky a kluci na oplátku fandili. Odpoledne jsme všichni vyrazili na prohlídku bývalého kaolinového dolu v Nevřeni, kde se děti seznámily s geologickou minulostí regionu, především těžbou kaolinu v nevřeňském dole. Během cesty od Centra k dolu po naučné stezce se dozvěděli i spoustu dalších zajímavých informací ze života POD ZEMÍ.

12. 7. 2019

Během poslední dopolední procházky do lesa se děti naučily rozpoznávat jehličnaté i listnaté stromy a jejich plody. V Centru Caolinu ve dvojicích vyplnily pracovní listy k nauce o stromech, obmalovávaly listy technikou frotáže, malovaly šišky apod. Poté děti vyrazily do terénu se síťkami nachytat hmyz. Pomocí mikroskopů a lup pak své úlovky zkoumaly. Odpoledne si děti snažily co nejvíce užít, sportovci hráli fotbal, vybíjenou a badminton, ostatní děti střílely z luku nebo hrály deskové hry. Při rozloučení každý účastník tábora dostal na památku společnou fotografii Kaoliňáčku a něco dobrého na zub.

2019 nevren1 1 2019 nevren1 2

2. turnus 22. – 26. 7. 2019

Počet dětí: 21

Program tábora:

22. 7. 2019

První den tábora se nesl v duchu seznamování, her a honby za pokladem. Děti byly rozděleny do dvou skupin a po naučné stezce POD ZEMÍ od Centra k bývalému hlubinnému dolu v Nevřeni hledali různé indicie k vyluštění kódu na zámku k truhle, kde byl ukrytý poklad – každé dítě dostalo tričko s logem LPT MAS Kraj živých vod a placku s logem Centra Caolinum Nevřeň. Děti si oblíbily připravené deskové, logické hry a sportovní náčiní – vedl především fotbal a lukostřelba.

23. 7. 2019

Druhý den byl pro děti připravený program s ukázkou dravců. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací o dravých ptácích, viděly, jak probíhá výcvik, jak který pták loví apod. Děti si po ukázce vytvářely vlastní deníčky, do kterých si poznamenávaly zážitky z tábora. Po obědě probíhalo mezi táborové klání s dětmi z tábora ze sousední vesnice – hrál se fotbal, vybíjená, střelba na koš a lukostřelba.

24. 7. 2019

Třetí den tábora dopoledne děti soutěžily v týmech v různých sportovních disciplínách a odpoledne se vyrazilo do lesa, kde se děti seznámily s listnatými a jehličnatými stromy a jejich plody, vyplnily pracovní listy a společně jsme vytvořili domeček pro hmyz z přírodních materiálů. V Centru si pak děti do svých deníčků zapsaly a zakreslily poznatky z návštěvy lesa.

25. 7. 2019

Během čtvrtého dne se děti seznámily s geologickou minulostí regionu, především těžbou kaolinu při prohlídce bývalého hlubinného dolu v Nevřeni. V Centru si pak zakreslily zážitky do deníčků a po obědě si zahrály míčové hry. Nesportovci hráli společenské hry nebo soutěžili v karaoke.

26. 7. 2019

Poslední den tábora dopoledne děti posbíraly různé vzorky, které pak zkoumaly pomocí mikroskopů a lup a zakreslily své nálezy do deníčků. Tvořili jsme zvířátka z papíru, malovali obrázky na téma „ Co se nám na táboře líbilo“. Po obědě si děti hrály na hřišti se sportovním náčiním nebo zdobily perníčky. Při rozloučení každý účastník tábora dostal na památku společnou fotografii Kaoliňáčku a něco dobrého na zub.

Děti se každý den sešly mezi 8.00 – 8.30 a odcházely od 16.30 do 17.00 hod dle potřeb rodičů.

2019 nevren2 1 2019 nevren2 2
2019 nevren2 3 2019 nevren2 4a
LPT 2019 Nevren plakat
0
0
0
s2sdefault