Menu
MAS KRAJ ŽIVÝCH VOD, z.s.
Kraj živých vodmístní akční skupina

OP TAK

CLLD OP TAK MAS Kraj živých vod 2021 – 2027

 

Směrnice OP TAK KŽV 

Harmonogram výzev OP TAK 

Programový rámec OP TAK MAS KŽV 

 

V rámci CLLD v programovém období 2021 – 2027 je nově součástí aktivit MAS programový rámec Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (dále OP TAK).

Tématem relevantním pro CLLD v OP TAK je: Technologie pro MAS (CLLD). Jedná se o investiční projekty zaměřené na pořízení technologických zařízení a vybavení včetně potřebné infrastruktury a pořízení výrobních strojů a zařízení. Cílem podporovaných aktivit je naplnění oblastí robotizace, automatizace či digitalizace.

Výzva MAS Kraj živých vod bude určena pro podniky, které se místem realizace projektu nacházejí na území místní akční skupiny Kraj živých vod.

Programový rámec OP TAK MAS KŽV

Alokace MAS Kraj živých vod pro programové období 2021 – 2027 je 1,33 mil. Kč.
Žadatelé: malý a střední podnik (dle pravidla de minimis)
Míra podpory je ve výši 50%.
Výš podpory: 125 000 Kč – 1 000 000 Kč.

Způsobilé výdaje:
Dlouhodobý hmotný majetek (např. technologie a infrastruktura)
Dlouhodobý  nehmotný majetek (software)
Služby (např. web, cloud, online prvky)

Odkaz na nadřazenou výzvu OP TAK: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktivity/technologie/technologie-pro-mas-clld-_-vyzva-i---273477/

Směrnice pro realizaci programového rámce OP TAK: Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu zájmů 

Informace o postupu hodnocení a kritériích věcného hodnocení a kritériích závěrečného ověření způsobilosti:

Žadatelé odevzdávají na MAS pouze projektový záměr. Výzva MAS bude vyhlášena pro příjem projektových záměrů po dobu 6 týdnů. Vzor projektového záměru je zveřejněn s výzvou MAS.

Pracovníci kanceláře MAS provedou administrativní kontrolu záměrů. Projektový záměr je ve věcném hodnocení posuzování Výběrovou komisí MAS Kraj živých vod dle kritérií věcného hodnocení. Přesné znění kritérií věcného hodnocení bude zveřejňováno spolu s výzvou.

Následuje výběr projektových záměrů Výběrovou komisí. Vybrány budou projekty, které se vejdou do alokace výzvy. Vybrané záměry obdrží souhlasné stanovisko o souladu záměru se SCLLD MAS Kraj živých vod. Stanovisko bude vydáno na dobu 40 kalendářních dní. Do té doby musí žadatel podat plnou žádost.

Následně žadatelé vypracují plnou žádost v monitorovacím systému MS21+. Pracovníci kanceláře MAS zkontrolují soulad žádosti s předloženým záměrem. Pro finalizaci a odevzdání žádosti o podporu je nutné spolupodepsání žádosti pověřeným pracovníkem kanceláře MAS. Žádosti o podporu budou hodnoceny Agenturou pro Podnikání a Inovace (API) dle kritérií závěrečného ověření způsobilosti.

Kontrolní listy pro výzvy MAS Kraj živých vod:

Kontrolní list administrativní kontroly MAS KŽV

Kde hledat další informace:

Mnoho užitečných informací je na webu ŘO OP TAK. Je zde zveřejněna nadřazená výzva (můžete si prostudovat pravidla, abyste měli představu, protože pravidla výzev MAS se o moc lišit nebudou), jsou zde obecná pravidla a aktuality.

Odkaz na web ŘO OP TAK: https://www.mpo.cz/

Dalším užitečným zdrojem informací je web Agentury pro Podnikání a Inovace (API): https://www.agentura-api.org/cs/

Dotazy k přípravě projektových záměrů lze posílat na mail: kamila.prchalova@krajzivychvod.cz

Výzvy 2021-2027

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Počasí

dnes, úterý 25. 6. 2024
jasno 24 °C 12 °C
středa 26. 6. jasno 22/12 °C
čtvrtek 27. 6. jasno 21/10 °C
pátek 28. 6. jasno 22/10 °C

Partneři

Publicita