Menu
MAS KRAJ ŽIVÝCH VOD, z.s.
Kraj živých vodmístní akční skupina

Implementace

Na roky 2024 a 2025 máme v MAP v plánu následující implementační aktivity. Od konce února probíhá vzdělávání a sdílení pro pedagogy a programy pro děti a žáky.

Regionální identita

 • Řešenou potřebou je nedostatečná sounáležitost místních obyvatel k regionu, absence znalosti kulturních a historických souvislostí, s tím spojená i nedostatečná znalost přírodního dědictví.
 • Aktivita zahrnuje programy pro děti a žáky prvního stupně na zajímavých místech regionu. Dále máme v plánu setkání aktérů MAP o možnostech podpory regionální identity a existujících možnostech, jak toto téma využívat ve školách.

Paměť a efektivní učení

 • Cílem aktivity je pomoc naučit se postupy snadnějšího a efektivnějšího učení a lepší paměti s využitím moderních poznatků o mozku a paměti. Motto: „Naučit se, jak se lépe učit pro 21. století.“
 • Aktivita proběhne formou profesního učení pedagogů, jedná se o na sebe navazující dlouhodobé sdílení. Doplňkově plánujeme setkání pro rodiče.

Rozvoj komunikačních dovedností v cizích jazycích

 • Cílem aktivity je rozvoj komunikačních dovedností, aktivní používání cizích jazyků a podpora vztahu žáků k angličtině a němčině.
 • V plánu jsou aktivity pro žáky (např. debatování v angličtině) a pro pedagogy (např. seminář CLIL).
  • Seminář CLIL pro vyučující na první stupni ZŠ 4. 4. 2024 a 18. 4. 2024: pozvánka Typ: PNG obrázek, Velikost: 1.52 MB

Sdílený koordinátor přípravy aktivit

 • Kolega David Šebesta říká: "já jsem jednou z implementačních aktivit", neboť David pracuje jako sdílený koordinátor přípravy aktivit. Jeho úkolem je pomoc s iniciací, přípravou projektů a aktivit škol (např. šablony). 

Vzdělávací aktivity a vzájemné sdílení mezi MŠ

 • Jedná se o jednorázové semináře, sdílení a návštěvy MŠ (aktuálně je v přípavě návštěva MŠ Šemnice a několika MŠ v sousedních regionech).

Vzdělávací aktivity a vzájemné sdílení mezi ZŠ

 • Jedná se o jednorázové semináře a vzájemné sdílení. 
  • Seminář a sdílení na téma využití umělé inteligence ve škole 28. 2. 2024: pozvánka Typ: PNG obrázek, Velikost: 1.42 MB
  • Multimediální dílna pro pedagogy 7. 3. 2024: pozvánka Typ: PNG obrázek, Velikost: 1.15 MB 

Podpora řemesel a manuální zručnosti v MŠ

 • Ukázky řemesel v MŠ a aktivity na rozvoj manuální zručnosti dětí v MŠ, např. návštěvy řemeslníků přímo v MŠ.

Kreativní vzdělávání a podnikavost

 • Kreativně myslet znamená, že člověk nemusí vše vědět, ale musí si umět poradit.
 • Pedagogové se budou učit zážitkovou metodou, jak kreativní vzdělávání implementovat do výuky v rámci ŠVP své školy. Jedná se o dlouhodobé na sebe navazující aktivity pro pedagogy a o aktivity pro žáky. 
 • V této aktivitě využíváme výstup OP VVV projektu Smart akcelerátor Karlovarského kraje, jedná se o metodiku designového myšlení Typ: PDF dokument, Velikost: 1.69 MB.

Prevence a připravenost v oblasti bezpečnosti

 • Aktivity jsou zaměřeny na zvýšení schopnosti žáků správně jednat, vyrovnat se a také dokázat eliminovat složité situace, na které nejsou připraveni.
 • V plánu jsou besedy pro žáky a semináře pro pedagogy.

Rozvoj dovedností v práci s třídním kolektivem

 • Cílem je prohloubit dovednosti pedagogů při práci s nástroji, postupy a metodami, které lze využít k práci s třídními kolektivem.
 • Pro pedagogy je připraveno několik modulů dlouhodobého vzdělávání. Zároveň proběhnou ukázky práce s žáky. 
 • V aktivitě využíváme výstup projektů OP VVV MAP Karlovarsko II a MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II, jedná se o brožurku s tipy na práci s třídním kolektivem Typ: PDF dokument, Velikost: 8.32 MB.
 • Semináře na téma práce s třídním kolektivem: pozvánka Typ: PNG obrázek, Velikost: 1.43 MB

Osobnostní rozvoj, komunikační a manažerské dovednosti

 • Jedná se o na sebe navazující semináře zaměřené na osobnostní rozvoj, komunikační dovednosti a manažerské dovednosti. Cílovou skupinou je vedení škol.

Inspirace

 • Cílem je dbát na průběžný přenos inspirace z jiných regionů, zapracování přenosu inspirace do činnosti platoforem MAP a uspořádání minimálně 2 samostatných tematických setkání k inspiraci do konce roku 2025.

Propojování a síťování v oblasti společného vzdělávání, socioemoční rozvoj

 • Semináře na školách zaměřené na: socioemoční rozvoj pedagogů i žáků, práce s žákem s problémovým chováním, práce se stresem jak žáků, tak učitelů, práce se stresem, práce se silnými a slabými stránkami žáků, podporu motivace, prevenci syndromu vyhoření, zohledňování speciálních vzdělávacích potřeb a osobnostního nastavení jednotlivých žáků. 

Rozvoj spolupráce

 • Průřezová aktivita.

 

putování KŽV

seminář

Partneři

Publicita