Příměstské tábory II

opz

Projekt: „Příměstské tábory na území MAS Kraj živých vod II“ č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015068

V červenci 2020 MAS Kraj živých vod získala podporu z Operačního programu zaměstnanost na podporu projektu "Příměstské tábory na území MAS Kraj živých vod II". Podpora je čerpána v rámci SCLLD MAS Kraj živých vod v rámci podpory z 6. výzvy MAS KŽV OPZ Prorodinná opatření II, Programového rámce Operačního programu zaměstnanost Opatření 1.5 Prorodinná opatření.

Cílem projektu je prostřednictvím realizace letních příměstských táborů (LPT) na území MAS Kraj živých vod podpořit osoby pečující o malé děti v době letních prázdnin a pomoci jim tak sladit pracovní a rodinný život. Tento projekt navazuje na úspěšný projekt Příměstské tábory na území MAS Kraj živýchvod, který je realizován ve 4 obcích během let 2018-2020. Zájem o realizaci LPT v území projevili zástupci 6 členských obcí, jedná se o Bečov nad Teplou, Ovesné Kladruby, Stanovice a nově Teplá území Karlovarského kraje a v Nevřeňi a nově Úterý na území Plzeňského kraje. Přepokládáme uskutečnění celkem 20 turnusů LPT.

Vzhledem k sociální struktuře regionu je zde mnoho rodin, které postrádají možnost v období letních prádznin dětem poskytnou vhodný volnočasový-vzdělávací program. Všechny organizované příměstské tábory budou tématicky zaměřené a povedou je lidé, kteří mají děti co naučit. Aktivity projektu umožní rodičům dětí především v předškolním a mladším školním věku chodit do práce dle svých potřeb v době letních prázdnin, a to tím, že bude zajištěna péče o jejich děti formou příměstských táborů realizovaných v několika obcích prostřednictvím MAS Kraj živých vod. 

Cílem je nabídnout zajištění péče jak pro Plzeňskou část regionu, tak i pro Karlovarskou část regionu a to v odlehlejších místech, kde jsou aktivity nabízené projektem hůře dostupné. Rodiče pak nemusí hlídání zajišťovat alternativně (placené hlídání, příbuzní, nechávat děti sami doma, finančně nákladnější tábory). Předpokládáme zapojení dětí především mladšího školního věku, pro které rodiče hledají vyžití o prázdninách nejčastěji.

Koordinátor projektu:

Marie Kubátová - tel. 353 618 752, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Termíny letních příměstských táborů v roce 2021

Bečov               1. turnus                19. – 23. 7. 2021
                           2. turnus                26. – 30. 7. 2021
                           3. turnus                23. – 27. 8. 2021

Stanovice                                       12. – 16. 7. 2021

Nevřeň            1. turnus                19. – 23. 7. 2021
                           2. turnus                9. – 13. 8. 2021

Ovesné Kladruby                       19. – 23. 7. 2021

Teplá                                               26. – 30. 7. 2021 

Úterý – Olešovice                      23. – 27. 8. 2021

 

Termíny letní příměstských táborů v roce 2020

Teplá                                               27. – 31. 7. 2020

Úterý – Olešovice                      24. – 28. 8. 2020

 

Dokumentace pro rodiče pro LPT v roce 2021:

Elektronická přihláška

Vzor smlouvy

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti

 

II plakát bečov 2021 Layout 1 
II plakát teplá 2020 Layout 1 4
II plakát nevren 2021 Layout 1
II plakát ov kladruby 2021 Layout 1
II plakát teplá 2021 Layout 1
 II plakát úterý 2021 Layout 1
0
0
0
s2sdefault