LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V BEČOVSKÉ BOTANICKÉ ZAHRADĚ

1. turnus 9. – 13. 7. 2018

Počet dětí: 23

Program tábora:

9. 7. 2018

První den tábora se nesl v duchu seznamovacích a pohybových her, byla představena celotáborová hra, kdy děti každý den dostaly několik indicií, které je nakonec (poslední den) měly přivést k pokladu. Dětem byla rozdána trička Příměstský tábor MAS Kraj živých vod. Dopoledne byly děti rozděleny do čtyř skupin a plnily různé úkoly, které byly pro jednotlivé týmy připraveny. Jednalo se o čtyři hry lovení míčku, drahokamů na ostrově na lodičkách, překážková dráha a luštění hlavolamů. Vzhledem k hezkému počasí se děti odpoledne mohly koupat a jezdit na lodičkách.

10. 7. 2018

Druhý den byl pro děti dopoledne připraven environmentální program. Během dopolední procházky po botanické se děti naučily rozpoznávat stromy a jejich plody a další rostliny rostoucí v botanické zahradě. Dle získaných poznatků plnily připravené úkoly a pracovní listy. Vařily si čaj a připravovaly nápoje z bylinek rostoucích v botanické zahradě.  V tento den si děti také samy připravovaly oběd společně s profesionálním kuchařem. Odpoledne byl připraven sportovní program. Týmy se střídaly v hraní badmintonu, fotbalu, ping pongu a basketbalu.

11. 7. 2018

Třetí den byla dopoledne na programu bojová hra v okolí  botanické zahrady. Týmy plnily úkoly a musely se dostat podle indicií, které luštily při plnění úkolů, zpět do botanické zahrady.  Odpoledne následovala velice oblíbená střelba z luku a různé soutěže družstev - hod míčem, opičí dráha, dráha zručnosti apod.

12. 7. 2018

Čtvrtý den si děti vytvářely kostýmy, které pak malovaly dle vlastních nápadů. Kostýmy pak využívaly při animačním programu Centra Johan, který byl zaměřen na divadelní dílny. Děti se seznámily se základními divadelními prostředky a jejich použitím v praxi. Pracovaly s těžištěm a správným držením těla, jako základ pro herecké jednání a fungovaní v běžném životě. Výtvarná tvorba a divadelní tvorba. Neverbální komunikace. Práce s předmětem a prostorovými vztahy. Každý tým si připravil krátké divadelní představení v duchu pirátů a námořníků.

13. 7. 2018

Poslední den tábora jely děti dopoledne na výlet do Záchranářského centra v Karlových Varech, kde se dověděly spoustu užitečných informací z prostředí běžných rizik, se kterými se mohou setkat doma i ve svém okolí. Naučily se jak jim předcházet a jak přivolat či poskytnout pomoc raněnému. Dále pak využily dopravní hřiště, kde se naučily poznávat značky a jak se chovat jako cyklisté v provozu na silnici. Po obědě se děti vrátily do Bečovské botanické zahrady, kde týmy dle posbíraných indicií musely vyluštit tajenku, která dovedla každý tým k jinému pokladu.

Děti se každý den sešly mezi 8.00 – 8.30 a odcházely od 16.30 do 17.00 hod dle potřeb rodičů.

Zázemím pro společné aktivity bylo tábořiště v botanické zahradě, při nepřízni počasí, při odpočinku a při kolektivním hraní využívaly děti také koupené teepee a karimatky.

PT becov1 PT becov2
PT becov3 PT becov4

2. turnus 23. – 27. 7. 2018

Počet dětí: 19

Program tábora:

23. 7. 2018

První den tábora se nesl v duchu seznamování. Děti byly rozděleny do čtyř skupin přírodních živlů: voda, oheň, země, vzduch. Poté se děti seznámily s pravidly chování, která by měly dodržovat po celou dobu konání tábora. Hlavní dopolední náplní však bylo tvoření s barvami země. Děti tvořily dle vlastní fantazie malby z hliněných, jílových, popelových a listových pigmentů. Odpoledne se děti rozdělily do svých skupin a na vyznačené trase hledaly indicie, tyto jim napověděly řešení několika otázek. Všechny skupiny spolupracovaly dohromady a otázky byly zdárně zodpovězeny. Vzhledem k tomu, že bylo velmi teplé počasí, děti se odpoledne koupaly a hrály míčové hry.

24. 7. 2018

Přivítání a seznámení se a prohlídka Bečovské  botanické zahrady, denní plán. Povídání o živlech – vítr, voda, oheň vzduch. Seznámení s jednotlivými živly, environmentální hry. Dopolední pohyb –  rozcvičení, protažení, fotbal.  Následoval animační program s hudebními a rytmickými aktivitami. Děti si vyzkoušely práci s bubny a dalším hudebním cizokrajným náčiním. Také se rozpohybovaly na jednoduchá, ale velmi zábavná rytmická cvičení. Tvoření podle vlastní fantazie (kreslení, navlékání korálků, výroba šperků…) Oběd a klidové hry. Po obědě byly děti seznámeny se základy kresby uhlem. Samy si zvolily motiv (v botanické zahradě) a ten ztvárnily. Hodnocení výtvorů, reflexe. Sportovní odpoledne – fotbalový trénink, rozcvička, teorie a pravidla, hra fotbalu. Velmi teplé počasí nám opět dovolilo koupání v Korunním rybníku a lodičky.

25. 7. 2018

Poučení o BOZP (chování v přírodě, u ohýnku, při práci s ostrými předměty, manipulace s klacky…). Výlet krajinou v okolí Bečova spojený s poznáváním přírody (rostliny, zvířata, plody, změny v krajině...). Vaření oběda v kotlíku na ohni (příprava surovin, ohně). Děti si samy připravily suroviny – škrábání a krájení brambor, cibule, mrkve a také za asistence dospělého si našly v místě bylinky, kterými pokrm dochucovaly. Po obědě se děti zúčastnily velmi atraktivní činnosti – rýžování zlata v Bečovském potoce. Při zpáteční cestě si děti stavěly domečky z větví a ještě využívaly krásného lesního prostředí. Po návratu a řádném odpočinku proběhlo opět koupání v Korunním rybníku.

26. 7. 2018

Výlet vlakem – Klášter Teplá. Proškolení o bezpečnosti na nádraží, ve vlaku, při chůzi po veřejných komunikacích. Prohlídka Kláštera s výtvarným animačním programem (zaměřeným na obrazy a fresky, s následnou vlastní tvorbou společného obrazu). Prohlídka architektury a celé stavby kláštera. Poučení o náboženství, gotickém slohu, co je klášter, kdo jsou mniši atd. Oběd v areálu Kláštera. Odpolední hry s vodní tématikou – vodní pumpy, stavidla, mlýny. Návrat vlakem do Bečovské botanické zahrady.

27. 7. 2018

Seznámení s denním plánem, sportovní hry, svačina. Tvořivé a poznávací dopoledne – aktivity podle volby: práce se dřevem – broušení, smirkování a barvení, výrobky z papíru – vyvážené vážky, trojboké padáčky (vystřihování, kreslení...), pestrobarevní hadi – navlékání kousků brček na drát zatočený do spirály, seznamování s vodními bezobratlými živočichy – jejich bezpečný odchyt, určování podle klíče. Oběd a odpočinek – společné pozorování vodních živočichů a jejich následné puštění zpět do vodního prostředí. Odpolední sportovní hry na hřišti, koupání v Korunním rybníku, pozorování ryb. Závěrečné loučení, zhodnocení co se líbilo, co se nelíbilo, celková reflexe lektorů a účastníků tábora.

Děti se každý den sešly mezi 8.00 – 8.30 a odcházely od 16.30 do 17.00 hod dle potřeb rodičů.

Zázemím pro společné aktivity bylo tábořiště v botanické zahradě, při nepřízni počasí, při odpočinku a při kolektivním hraní využívaly děti také koupené teepee a karimatky.

PT 2 becov1 PT 2 becov2
PT 2 becov3 PT 2 becov4
9410 plakát Bečov
0
0
0
s2sdefault