Menu
MAS KRAJ ŽIVÝCH VOD, z.s.
Kraj živých vodmístní akční skupina

2) Fiche s odkazy na specifické podmínky

Fiche 9 je dále rozčleněna na několik dílčích opatření (oblastí podpory)

  1. Veřejná prostranství v obcích
  2. Mateřské a základní školy
  3. Obchody pro obce
  4. Vybrané kulturní památky
  5. Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

Partneři

Publicita